Prałat Álvaro del Portillo

Temat: Wiemy, co zrobić, aby Polacy wyszli z biedy
...pomóc skutecznie ochronić społeczeństwo polskie przed skutkami kryzysu gospodarczego? - Rzecznik praw obywatelskich nie może obiecać rozwiązania problemu biedy w Polsce, ale mogę zapewnić, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby oddziaływać na instytucje do tego powołane. - Dlaczego akurat rzecznik praw obywatelskich postanowił walczyć z biedą, przecież od tego jest rząd, minister finansów i pracy? - Walka z biedą wpisuje się w zadania rzecznika praw obywatelskich, który zobowiązany jest wspierać wszelkie działania umożliwiające w praktyce realizację praw człowieka i obywatela. Jednak rzecznik sam nie jest w stanie przeciwdziałać ubóstwu. Konieczna jest współpraca. Dlatego liczę na pomoc organizacji pozarządowych, które same z siebie wiele w tym kierunku robią, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, a także mediów. - Pod nazwą "Jak...
Źródło: nedds.pl/index.php?showtopic=164199