Prałat Álvaro del Portillo

Temat: Rewalidacja - zez obuoczny rozbieżny.
Witam - od kilku tygodni prowadzę zajęcia rewalidacyjne z uczniem, u którego stwierdzono niedowidzenie z powodu zeza rozbieżnego. Poza tym uczeń ma słabą pamięć wzrokową, słabą spostrzegawczość, problem z myśleniem arytmetycznym. W szkole jednak radzi sobie dobrze. Chciałabym aby rewalidacja, którą prowadzę była skuteczna, jednak brakuje mi pomocy i literatury, która ukierunkowałaby mnie. jeśli macie jakieś doświadczenie w tym zakresie, proszę dajcie...
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=1903Temat: Nowa podstawa programowa
...rozporządzenia szkoły i placówki, w których organizowane jest kształcenie specjalne, oprócz realizowania zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego i zapewnienia odpowiednich warunków do nauki oraz sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, zobowiązane są do prowadzenia zajęć dydaktycznych według treści podstawy programowej kształcenia ogólnego przewidzianej dla danego ucznia wzbogaconych o zajęcia rewalidacyjne, dodatkowo prowadzone przez specjalistów. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, spełniając obowiązek szkolny i obowiązek nauki, na różnych etapach edukacyjnych realizują odpowiednio tę samą, co uczniowie pełnosprawni, podstawę programową wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego, a także kształcenia w poszczególnych profilach i w poszczególnych zawodach i podlegają...
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=5542


Temat: Mniej bystre osoby i matma.
Ja sama jestem ciężko kumająca, jeżeli mowa o matematyce. W klasie na szczęście jest więcej takich osób i raczej nikt z nikogo się nie śmieje. Przecież z czego? Jedni są dobrzy z matematyki, jedni z angielskiego, jeszcze inni mają świetne osiągnięcia sportowe. Nie ma człowieka, który by ze wszystkiego był równie świetny. Osobiście mam zajęcia rewalidacyjne z matematyki, gdyby nie to, to podejrzewam, że byłoby cienko. Na szczęście trafiła mi się najlepsza nauczycielka matmy w całej szkole, która wie i rozumie, że niektórzy wolą przedmioty humanistyczne i naprawdę się kobieta cieszy, kiedy dostanę dwójkę.
Źródło: girlstown.fora.pl/a/a,4276.html


Temat: Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu
...zajęć: przygotowanie do życia w rodzinie. Ponieważ w ramowym planie nauczania dla szkoły przysposabiającej do pracy nie ma godzin do dyspozycji dyrektora, trzeba by nauczanie tego przedmiotu potraktować jako zajęcia dodatkowe. Można też wpisać je w przedmiot: funkcjonowanie osobiste i społeczne. Z uwagi na to, że w klasach szkoły przysposabiającej do pracy uczniowie mają w tygodniu dużo zajęć edukacyjnych i zważywszy, że dochodzą do tego zajęcia rewalidacyjne, sportowe i kształcące kreatywność oraz religia, dodatkowe godziny byłyby dla uczniów nadmiernym obciążeniem. Stad druga możliwość, czyli realizacja treści wychowania do życia w rodzinie na funkcjonowaniu osobistym i społecznym, przy założeniu, że 1 godzinę w tygodniu poprowadzi nauczyciel, który ma do tego uprawnienia, i że wyrażą na nie zgodę rodzice/prawni opiekunowie uczniów, jest zdecydowanie...
Źródło: bip.starostwo.krotoszyn.pl/viewtopic.php?t=2881


Temat: ile godzin zajęć indywidualnych dodatkowo?
"W ogóle" piszemy rozdzielnie. W sprawie nauczania indywidualnego masz rację. W tym przypadku chodzi o sytuację, gdy dziecko ma orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego (wtedy, gdy jest chore). Zajęcia rewalidacyjne (indywidualne) są przyznawane na mocy orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=3084


Temat: zaliczenie u mgr Stępień
Czy i mi ktoś pomoże i udzieli odp na nastepujące pytania. Co to są zajęcia rewalidacyjne? Co to jest dekodowanie? Cel ćw usprawniających wzrok, słuch i koordynację wzrokowo-ruchową i przykłady 1-2 do każdego
Źródło: pedagodzyspecjalni.fora.pl/a/a,667.html


Temat: praca z dziećmi mającymi opinie PP-P
w ubiegłym roku prowadziłam wyłącznie zajęcia rewalidacyjne z dziećmi posiadającymi orzeczenia o upośledzeniu umysłowym. W tym roku dodatkowo mam pracować z dziećmi mającymi opinie PP-P. Moim zdaniem to już będą zajęcia korekcyjno-kompensacyjne ale czy napewno? O nazewnictwo chodzi mi przede wszystkim ze względu na dzienniki tych zajęć, w których mam wszystko opisywać. Dyr. sprowadził mi do rewalidacji tak jak w ubiegłym roku "dziennik indywidualnych zajęć...
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=5400


Temat: Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu
...mówi przepis. Uwzględnienie tylko 5 godzin rewalidacyjnych związane jest z ograniczonymi możliwościami finansowymi budżetu. Zarząd Powiatu jednogłośnie ( 3 obecnych zgodni z załączoną listą) podtrzymał decyzje dot. 5 godzin rewalidacyjnych na poszczególne oddziały. Decyzja ta zapewne nie będzie miała negatywnego wpływu na proces dydaktyczny. Pani Barbara Jakubek – zauważyła, że w szkołach specjalnych na zajęcia rewalidacyjne kładzie się bardzo duży nacisk. Prawdą jest jednak, że nie wszyscy nauczyciele mają odpowiednie przygotowanie do prowadzenia tych zajęć. Skarbnik Powiatu – przypomniał, że na przestrzeni lat 2000 – 2003 do oświaty dokładano każdego roku ok. 1.000.000 zł. Zaciągnięte kredyty w połowie wiązały się z dofinansowaniem szkół. Kredyty musimy spłacać wraz z odsetkami. Dalej p....
Źródło: bip.starostwo.krotoszyn.pl/viewtopic.php?t=1343


Temat: Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu
...czynności dla nauczyciela zajęć praktycznych w Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej w Krotoszynie. Jednocześnie Kurator przyjął do wiadomości stanowisko Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 14 maja 2005 roku w sprawie ograniczenia zajęć rewalidacyjnych określonych w przywołanym wyżej rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 w sprawie ramowych planów nauczania, stwierdzając jednocześnie że zajęcia rewalidacyjne są częścią składowa podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Brak warunków ich realizacji naruszy prawo uczniów do udziału w zajęciach rewalidacyjnych wspierających rozwój i mających wpływ na możliwości kształcenia ogólnego. Rodzaj zajęć i liczba godzin powinna wynikać z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego....
Źródło: bip.starostwo.krotoszyn.pl/viewtopic.php?t=1420


Temat: Szkoła Podstawowa nr 45 w Gdańsku Wrzeszczu
...drogocennych przedmiotów. 8. Szkoła organizuje spotkania z rodzicami co najmniej raz na dwa miesiące, a także umożliwia spotkania indywidualne związane z wymianą informacji oraz dyskusją na tematy wychowawcze. § 30 1. W oddziałach integracyjnych za zgodą organu prowadzącego zatrudnia się dodatkowego nauczyciela wspomagającego, posiadającego specjalne przygotowanie pedagogiczne oraz specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne. W uzasadnionych przypadkach można zatrudnić pomoc nauczyciela. 2. Zadaniem nauczyciela wspomagającego jest współorganizowanie kształcenia integracyjnego, a w szczególności udzielanie pomocy nauczycielom w zakresie doboru treści programowych i metod pracy z uczniami z niepełnosprawnością, a także prowadzenie bądź organizowanie różnego rodzaju form pomocy psychologicznej i pedagogicznej oraz...
Źródło: mariuszmazepa.fora.pl/a/a,582.html


Temat: metoda dobrego startu
Prosze o pomoc, gdyż jestem młodym nauczycielem nauczania i szukam materiałów dotyczących metody dobrego startu. Brakuje mi podręcznika i płytek CD. Jeśli ktoś z Państwa posiada to bardzo prosze o kontakt. Pilnie potrzebuję, bo Madzia czeka na zajęcia rewalidacyjne. Będę wdzieczna!
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=128


Temat: rewalidacja
Zajęcia rewalidacyjne to zajęcia indywidualne ale mogą być prowadzone w grupach po 2-3 uczniów o podobnych brakach w nauce i nie tylko bo dotyczą one różnego rodzaju ćwiczeń np pamięć czy koordynacji itd. odbywają się po lekcjach lub np na w-f jeżeli dziecko jest zwolnione z ćwiczeń. Są ujęte w grafiku zajęć nauczyciela i robi to dyrektor, a nauczyciel dobiera dzieci.
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=5861


Temat: ETAT DLA NAUCZYCIELA REWALIDANTA
witaj!!!! Ja od trzech lat prowadzę zajęcia rewalidacyjne z głęboko upośledzonym w domu ucznia, mam 4 godziny tygodniowo i u mnie to jest liczone jako godziny ponadwymiarowe, zajecia trwają 45 minut.Pozdrawiam.
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=2801


Temat: ZABURZENIA W ZACHOWANIU A NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE
Jestem pedagogiem i logopedą w szkole z klasami integracyjnymi. Dla dzieci z różnego rodzaju dysfunkcjami przyznawane są zajęcia rewalidacyjne. Powinien je prowadzić specjalista np. dla dzieci z wadami słuchu surdopedagog. Zalecane są one w orzeczeniu lub opinii z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, ale pieniądze na nie przyznaje organ prowadzący szkołę. O takie godziny występuje dyrektor w oparciu o zalecenia z PPP (czyli o te godziny stara się szkoła a nie rodzice). Można o nie występować także w trakcie roku szkolnego pisząc aneks do projektu. Życzę...
Źródło: forum.wart.us.edu.pl/viewtopic.php?t=785


Temat: dotatek wiejski i mieszkaniowy dla emeryta
Witam! Jestem nauczycielką j. polskiego w szkole podst. w wymiarze godzin 11/18. W chwili obecnej rozpoczynam studia podyplomowe na kierunku oligofrenopedagogika. W ramach dopełnienia etatu prowadzę zajęcia rewalidacyjne(3 godz.) i zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze(5 godz)-łącznie 8 godzin z dziećmi niepełnospr. intelektualnie. Jestem zatrudniona w jednej szkole. Pytanie- Czy przysługuje mi dodatek trudnościowy w ramach zajęć indywidualnych z dziećmi upośledzonymi? Jakie są regulacje prawne, które o tym mówią? Bardzo proszę o odpowiedz> Z góry serdecznie dziękuję. Pozdrawiam
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=957


Temat: Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu
...omówienia zaleceń. Po spotkaniu w którym uczestniczył również Sekretarz Powiatu, Wicestarosta i Zarząd Powiatu zalecił dyrektorom dokonanie korekty w zakresie organizacji zajęć rewalidacyjnych, kierując się uregulowaniami prawnymi w tym zakresie oraz faktycznymi potrzebami. Dyrektorzy placówek specjalnych przedłożyli poprawione aneksy do arkusza organizacji na rok szkolny 2006/200,z których wynikało, że liczba godzin na zajęcia rewalidacyjne znacząco wzrosła mimo, iż na spotkaniu nie informowali o tak znaczącej zwyżce. Zwiększenie godzin rewalidacyjnych zgodnie z przedłożonymi propozycjami w skali roku skutkuje kwotą sięgającą 200.000 zł, co jest poważnym obciążeniem dla naszego budżetu. Zdecydowano więc, aby na odbywające się posiedzenie zaprosić zainteresowanych dyrektorów, celem uzasadnienia swojej propozycji. W...
Źródło: bip.starostwo.krotoszyn.pl/viewtopic.php?t=1702


Temat: Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu
...Dyrektor ZSS przedstawiła do zatwierdzenia aneks nr 5 do arkusza organizacji ZSS na rok szkolny 2009/2010. Aneks wprowadza następujące zmiany: - zwiększenie liczby godzin dydaktycznych o 22h do 954,41h, co spowodowane jest przyznaniem nauczania indywidualnego dla dwóch uczniów w wymiarze 12 i 10 godzin, - przydziału godzin: a) XXXX - zatrudniona na 12,96/18, posiada pełne kwalifikacje do nauczania w szkole specjalnej, przydział godzin: 11 h zajęcia rewalidacyjne, 2 h nauczanie indywidualne XXXX, b) XXXX – nowy podział: 4h – nauczanie indywidualne XXXX. Obecny przydział wynosi 24/z20. c) XXXX – nowy przydział: 6h nauczanie indywidualneXXXX. Obecny przydział 24,46/18. d) XXXX– nowy przydział: 4h nauczanie indywidualne XXXX. Obecny przydział 25,5/18. e) XXXX– nowy przydział: 10h nauczanie indywidualne XXXX. Obecny przydział...
Źródło: bip.starostwo.krotoszyn.pl/viewtopic.php?t=3256


Temat: rewalidacja - jak to powinno wygladać w gimnazjum?
prowadze w gimnazjum zajecia rewalidacyjne dla uczniow uposledzonych w stopniu lekkim. Najpierw robilam tak, ze przygotoywalam rozne zabawy, gry i inne cwiczonka, za pomoca ktorych uczniowie mogli przyswoic sobie np. psownie rz i ż albo np. usprawnianie pamieci poprzez gre Memory itp.Tak bylo do czasu az dyrektor nie sprowadzil mi podrecznikow przeznaczonych dla gimn. specjalnego i polecil mi na tym bazowac. Wiec teraz z uczniami robie j.polski i matematyke na przemian ale nie...
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=4692


Temat: praca nauczyciela
Jolly - masz nieco inny charakter pracy. Ja jestem na każdej lekcji + rewalidacje, w sumie 27 godzin, + zajęcia rewalidacyjne. 5 uczniów, z czego 3 na każdą lekcję wymaga zmodyfikowanego materiału, który muszę przygotować. Pozostała 2 nie na każdą. To naprawdę mnóstwo czasu zajmuje. Wiem, ze nie każdy tak robi. Wiele w moim kierunku zależy od uczniów, są oczywiście nauczyciele, którzy robią olewkę - i to zarówno oligowcy, jak i przedmiotowcy. Ale za nich się nie wypowiadam
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=1805


Temat: Dydaktyka specjalna - wszystkie (?) materiały
...i przerw należy dostosować do możliwości i potrzeb ucznia. O doborze uczniów do oddziałów grupowych decydują głównie ich potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne w mniejszym stopniu wiek i lata nauki. Na każdym etapie edukacyjnym szkoły podstawowej i gimnazjum wyodrębnia się: 1.zajęcia edukacyjne: - funkcjonowanie w środowisku - muzyka z rytmiką - plastyka - technika - wf - etyka/religia 2. zajęcia rewalidacyjne Nawet niewielkie postępy ucznia powinny być wzmacniane pozytywnie. Natomiast brak postępu nie podlega wartościowaniu negatywnemu. Wskazane jest nawiązanie współpracy z rodziną ucznia, włączenie jej do działalności rewalidacyjną prowadzoną na terenie szkoły, a także w miarę możliwości kontynuacja przez rodziców niektórych elementów tej działalności w domu ucznia. Konieczna jest też...
Źródło: pedagodzyspecjalni.fora.pl/a/a,416.html


Temat: Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu
...także tym, że przeprowadzenie zajęć w podziałach na grupy pozwoli młodzieży lepiej przyswoić wiedzę przekazywaną przez wykładowców, co w rezultacie pozwoli uczniom lepiej przygotować się do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. 2.Aneks nr 2 do arkusza organizacji SOSW w Konarzewie dotyczy przydziału godzin dydaktycznych i wychowawczych. W aneksie nr 1 wykazano dwa wakaty: - 18 godzin: 10 - muzyka z rytmiką oraz 8 - zajęcia rewalidacyjne; - 13 godzin: 5 - funkcjonowanie w środowisku, 8 – technika. W związku z otrzymaniem zgody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu na zatrudnienie XXXX i XXXX w/w panie mogą być zatrudnione od 14 września 2009 r. Pani XXXX – 18 godzin: 10 muzyka z rytmiką oraz 8 –
Źródło: bip.starostwo.krotoszyn.pl/viewtopic.php?t=3116


Temat: Gdy uczeń pozostawiony jest samemu sobie...
Ależ ja mu nie popuszczam A na przerwach lekcje odrabia - bo na świetlicy nie ma warunków u nas, a w domu niby ja mam go przypilnować? Nie. Musi nauczyć się, że prace domowe się odrabia - skoro nie chce tego w domu robić, trudno - nie ma przerw. Opiernicz dostaje za każdym razem i... do roboty. Cieszę się, bo wczoraj po historii sam spytał, czy może zostać i zadanie zrobić. Znaczy - coś mu tam jednak zależy. Musi przychodzić też na zajęcia rewalidacyjne, które co prawda prowadzę z innymi dzieciakami indywidualnie, ale na razie nie mam wyjścia - zresztą, kiedy dostają takie same zadania dochodzi do głosu też rywalizacja i się obie strony starają.
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=3332


Temat: ocana śródroczna ucznia z upośledzeniem w stopniu lekkim-
Witam! Od kilku lat pracuję jako oligofrenopedagog, prowadzę zajęcia rewalidacyjne i nauczanie indywidualne, ponadto normalnie uczę - również języka polskiego. Z uczniami, którzy mają orzeczenie o upośledzeniu w stopniu lekkim radzę sobie na lekcjach w ten sposób, że najpierw bardzo wnikliwie obserwuję dziecko, żeby stwierdzić, jakie ma predyspozycje. Potem maksymalnie dostosowuję działania dydaktyczne do możliwości dziecka. To wymaga wysiłku i ogromnej cierpliwości, zwłaszcza gdy nie...
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=1802


Temat: LUTY 2007 -- Już wszystkie Lutusie na świecie!!
Inek Tak jestem nauczycielką w gimnazjum, uczyłam fizyki a w tym roku dali mi chemie , no i w związku z tym musze troche się przygotowywać bo to pierwszy rok z chemią. Ponadto po skończonej oligofrenopedagogice mam zajęcia rewalidacyjne z dziećmi z upośledzeniem a to tez kosztuje mnie czasu bo z nimi trzeba iść specjalnym programem niestety. Ty Inek też uczysz, w jakiej szkole?
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=33969


Temat: dodatkowe godziny dla ucznia z upośledzeniem
...rodzic/opiekun (tylko i wyłącznie on ma takie prawo) wybiera się z tym do Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej. Tam składa wniosek o przebadanie dziecka pod kątem niedociągnięć rozwojowych, po czym Poradnia po przebadaniu ucznia wystawia mu opinię lub orzeczenie. W mojej szkole podstawą do zajęć rewalidacyjnych jest orzeczenie o niepełnosprawności lub upośledzeniu umysłowym, na którym jest zapis Poradni, że uczniowi przysługują zajęcia rewalidacyjne. Rodzic odbiera to orzeczenie z Poradni i może (lecz nie musi) zanieść je do szkoły. Na tej podstawie dyrektor musi wystosować odpowiednie pismo i udać się do gminy będącej zwierzchnikiem szkoły by gmina przyznała godziny na takowe zajęcia dla ucziów. U nas jest tak, ze zajęciami rewalidacyjnymi objęci są uczniowie z orzeczeniami, natomiast dla uczniów z opiniami powinny być prowadzone zajęcia...
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=4528


Temat: ile godzin zajęć indywidualnych dodatkowo?
...ww. rozporządzenia stanowi, że tygodniowy wymiar godzin indywidualnego nauczania wynosi: Dla uczniów zerowego etapu edukacyjnego (klasy wstępnej) - od 4 do 6 godzin; Dla uczniów klas I - III szkoły podstawowej - od 6 do 8 godzin; Dla uczniów klas IV - VI szkoły podstawowej - od 8 do 10 godzin Dla uczniów gimnazjum - od 10 do 12 godzin; Dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych - od 12 do 16 godzin. Religia/etyka oraz indywidualne zajęcia rewalidacyjne (realizowane obowiązkowo z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) nie mogą być prowadzone w ramach minimalnej (dolnej „widełkowej”) liczby godzin przewidzianej dla danego etapu edukacyjnego. Rozumiem , że to chodzi o coś innego, wówczas gdy dziecko wogóle nie uczęszcza do szkoły??
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=3084


Temat: mój 1% - komu????
Fundacja Otwartych Serc chciałaby przeznaczyć ewentualne wpływy z "1%" na zakup nowego samochodu z windą, którym sprawnie dowożono by dzieci do szkoły oraz na zajęcia rewalidacyjne i rehabilitacyjne. Gdyby coś z pieniążków zostało, to będą one spożytkowane na poprawę warunków lokalowych.
Źródło: sulejowek.info/portal/viewtopic.php?t=812


Temat: Nieśmiałość
Przyznaję szczerze, że początkowo właśnie tak traktowałam dzieci spokojne i ciche, jako nie sprawiające problemów i nie wymagające niestety ciągłej uwagi. Ale jeden z moich uczniów rok temu uświadomił mi, iż może być inaczej. To chłopiec z którym mam zajęcia rewalidacyjne, początkowo zawsze zamknięty w sobie, nieśmiały, nigdy nie zwracał niczyjej uwagi na siebie. Na tych zajęciach w indywidualnych kontaktach uświadomił mi jak wspaniałą jest osobą. Początkowo nasze relacje były chłodne, z czasem mogę śmiało stwierdzić nasza współpraca stała się "owocna". Z całych sił staram się być dla niego wsparciem i motorem do wszelkich działań. Z radością dostrzegam...
Źródło: forum.wart.us.edu.pl/viewtopic.php?t=968


Temat: kolokwium z pedagogiki specjalnej
...PROGRAMOWA DLA OSÓB UPOŚLEDZONYCH W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM • opiera się na indywidualnych programach nauczania • nastawiona na zaspokajanie specyficznych potrzeb uczniów • na każdym etapie edukacyjnym w szkole podstawowej i gimnazjum wyodrębnia się: 1- zajęcia edukacyjne -funkcjonowanie w środowisku -muzyka z rytmiką -plastyka -technika -wychowanie fizyczne -etyka 2 - zajęcia rewalidacyjne Cele edukacyjne: -rozwijanie autonomii, wdrażanie do funkcjonowania społecznego, rozumienie uznawania norm społecznych oraz wyposażenie go w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą mu postrzegać siebie jako osobę niezależną. Treści nauczania: 1. samoobsługa 2. dbałość o zdrowie 3. umiejętność porozumiewania się z otoczeniem 4. rozwijanie percepcji...
Źródło: pedagodzyspecjalni.fora.pl/a/a,428.html


Temat: Zaburzenie zachowania dziecka umieszczonego w placówce
Basiu również pracuję z dzieckiem - chłopcem, który ma mutyzm wybiórczy. Obecnie jest w trzeciej klasie szkoły podstawowej, ale wychowuje się w pełnej rodzinie. Obecnie prowadzę z nim indywidualne zajęcia rewalidacyjne. Artur ma dni lepsze i gorsze. Początki w pracy z nim były bardzo ciężkie, czasem siedział 15 minut i nic nie robił, nie oddzywał się. Próbowałam go zachęcić i nawiązać z nim kontakt, głównie chwaląc go za nawet minimalne postępy. Dodam, że chłopiec ma także bardzo duże problemy z pisaniem - problem z utrzymaniem się w liniaturze, odwzorowaniem liter, nie mówiąc o samodzielnym pisaniu. Często na koniec zajęć...
Źródło: forum.wart.us.edu.pl/viewtopic.php?t=830


Temat: Praca dorywcza ...
Od wielu lat pracuję jako nauczyciel NI. Prowadzę zajęcia rewalidacyjne z uczniami z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Umowę mam zazwyczaj do ukończenia przez nich edukacji, czyli do 25 roku życia. Zadowolona jestem z takiej sytuacji.
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=1569


Temat: Dydaktyka specjalna - wszystkie (?) materiały
...3.Czynn zależne od nauczy: -wiedza -postawa - znajomość dziecka -przygotow merytor i metodyczne -współpr z rodzic i innymi nauczy, specjalistami -elastyczność i otwartość 4.Czynn związ z proc kształc: -program naucz -miejsce nauki -dobór metod, zasad, środków naucz –ocena /// Na każdym etapie edu podst i gim wyodrębnia się: 1.zaję edu: -funkcj w środow -muzyka z rytmiką –plastyka –technika –wf -etyka/religia 2. zajęcia rewalidacyjne Zad szkoły są: 1.zadbanie o bezp psych ucznia 2.dokony wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcj ucznia 3.rozwijanie motywacji do porozum się z drugą osobą 4.wdraż do samodzielności 5.uczenie zas współżycia społ Zaj rewalidacyjne są prow w celu: -wspom rozwoju -rozwij psychofiz sprawn -rozwij zainteres //// Meto behawioralne – oparte na warunkow instrument. Podst cel jest likwidowanie niepożądanych zach...
Źródło: pedagodzyspecjalni.fora.pl/a/a,416.html


Temat: Sierpień 2006
...na L4 od 20 lutego choć mam mieszane uczucia. Madzia wspołczuje Ci z tymi dojazdami do pray ja dojężdżałam przez rok 60 km w jedna stronę wiec wiem co to znaczy a i wtedy dziecka nie miałam jeszcze . Na szczęscie teraz pracka na miejscu wiec nie jest żle A propo pracy to dziewczyny jakie są Wasze zawody, gdzie pracujecie Ja jestem nauczycielem ologofrenapedagogiem. Pracuje w szkole specjalnej z dziećmi uposledzonymi w st. umiarkowanym i znacznym oraz mam zajecia rewalidacyjne z dzieckiem uposledzonym w st. głębokim. Oj psychicznie to ta praca nie najlepiej na mnie wplywa. Ale sie rozpisalam . Pozdrwaiam Was niedzielnie
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=27590


Temat: Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu
...– Wychowawczy w Konarzewie. rok szkolny arkusz aneks 2005/06 liczba uczniów 76 80 73 liczba wychowanków 23 24 21 liczba oddziałów 12 12 12 grupy 3 3 3 liczba godzin 586 620 585,5 Pani Naczelnik poinformowała, że zgodnie z wcześniejszą decyzją Zarządu Powiatu dyrektorzy placówek specjalnych uwzględnili w aneksach o 5 godzin mniej na zajęcia rewalidacyjne. Przekazała również informacje Dyrektora Ośrodka, że z powodu braku możliwości zatrudnienia w ramach vacatów nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami zatrudniono na czas określony nauczycieli emerytów: Reginę Polaszek 8 godzin wychowania fizycznego w szkole podstawowej, Marię Urbaniak 8 godzin nauczania indywidualnego, Krystynę Paterczyk 5 godzin techniki Wiesławę Wachowiak 11 godzin,...
Źródło: bip.starostwo.krotoszyn.pl/viewtopic.php?t=1536


Temat: HOP w NOWY ROK - Kwietniówki 2004 :)
Madziula takie wieści na mnie działają jak.... zwłaszcza teraz ostatnio stwierdziłam ze cały czas otaczają mnie cieżkie przypadki: prca z takimi dziećmi w szkole, zajecia rewalidacyjne z ta chorą dziewczynką o jesu jakie to wszystko przygnębiające
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=28649


Temat: Sierpień 2006
witajcie po przerwie co do wagi to widze ze ja najwiecej przybralam wazylam 68 a teraz 75 wiec strach myslec a wszystko mi poszlo w biodra apropo ja widze ze moge uderzyc do was jak bede miala problem z corka ona ma zajecia rewalidacyjne i pani z ktura pracuje niestety nic nie widac zadnej poprawy jest w klasie integracyjnej i uczymy ja teraz liczenia powyzej 10 oj ciezko ciezko ja bynajmiej mam malo nerwow i ciezko mi samej z nia pracowac pozdrawiam
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=27590


Temat: Sierpień 2006
...idz na l$ dziecię teraz najważniejsze. ja też zamierzam czmychnac na zwolnionko niebawem. teraz jeszcze do ferii zimowych przepracuję, potem i tak 2 tygodnie wolnego no i ewentualnie od lutego free ja juz z szefowamoja rozmawialam. wiadomo chcialaby abym jak najdłuzej pracowala bo tak musi kogoś brać na moje miejsce ale świadoma jest tego,że o dziecie trzeba dbac a w mojej pracy bywa różnie a propo jestem n-lem w szkole specjalnej a do tego mam jeszcze zajecia rewalidacyjne z dzieckiem z upośl. głębokim i tu jest ten ból bo to dziecko trzeba dżwigać itp, a wiec same rozumiecie.
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=27590


Temat: Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu
...Barbara Jakubek podkreśliła, że arkusze sporządzono zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami i zapisano w nich po 10 godzin rewalidacyjnych na oddział. Natomiast w aneksach dyrektorzy wzięli pod uwagę stanowisko Zarządu Powiatu. Pani Naczelnik wyraziła jednak zdecydowany sprzeciw, aby obniżać liczbę godzin rewalidacyjnych, tym bardziej, że sprawa dotyczy dzieci szczególnej troski. W dyskusji podkreślano, że obniżenie godzin na zajęcia rewalidacyjne wiązało się wyłącznie ze złożoną sytuacją finansową, która na dzień dzisiejszy nie uległa zmianie. Wobec powyższego jednogłośnie podtrzymano wcześniejszą decyzję dot. 5 godzin rewalidacyjnych na oddział. Punkt 8 1) Pedagogicznej w Krotoszynie o potrzebie indywidualnego nauczania Zarząd Powiatu jednogłośnie przychylił się do prośby Dyrektora Zespołu Szkół...
Źródło: bip.starostwo.krotoszyn.pl/viewtopic.php?t=1535


Temat: Angielskim z upośledzonym uczniem - help.
no dla mnie to tez mija sie z celem, uposledzone dzieci maja problem z nauka w jezyku polskim a mowa o obcym.... wg mnie te dzieci powinny miec w tym czasie zajecia rewalidacyjne, ale niestety do tego potrzeba zatrudnic odpowiednia osobe a w szkole kasy brak. na naszej glowie jest tworzenie dla nich latwiejszych zadan i testow bo przeciez z czegos ocene wystawic musze.... to jest chore
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=6805


Temat: Praca z uczniem upośledzonym w szkole masowej
Mam ucznia upośledzonego w stopniu lekkim w szkole podstawowej w klasie IV. Czy ktoś ma może wypracowane metody i techniki stosowane w pracy z takim dzieckiem na tle całej klasy. Proszę o wsparcie. Jestem pedagogiem i prowadzę dla niego zajęcia rewalidacyjne. Mam opracowany program, ale może ma ktoś podpowiedzi, abym mogła coś zaproponować nauczycielom przedmiotów. Z góry dziękuję Może ktoś też ma takie przypadki. Pozdrawiam
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=1142


Temat: Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu
...na to, że wymaga on szczególnej opieki i troski. Skierowanie go do ośrodka w Borzęciczkach wydaje się nieludzkim podejściem do problemu. Z dołączonego do pisma orzeczenia Poradni w Mogilnie wynika, że jest to chłopiec z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym. W zaleceniach napisano: -Zaleca się stosowanie wobec dziecka kształcenia specjalnego według programu dostosowanego dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym, - Zajęcia rewalidacyjne, symulacja ogólnorozwojowa, -Kontynuowanie leczenia psychiatrycznego, -Podejmowanie właściwych dla problemu dziecka oddziaływań socjoterapeutycznych, działań resocjalizacyjnych, -Usprawnienie funkcji percepcyjnych, -Pobudzenie ciekawości poznawczej, podnoszenie umiejętności poprawnego budowania wypowiedzi ustnych, wzbogacanie słownictwa. W rozporządzeniu Ministra Edukacji...
Źródło: bip.starostwo.krotoszyn.pl/viewtopic.php?t=3334


Temat: Jaki zakres czynności obowiązuje pedagoga w waszej placówce?
U mnie w szkole w żadnym wypadku pedagog nie jest "zapchaj dziurą" kiedy nie ma jakiegoś nauczyciela. Mamy nawet 2 osoby na tym stanowisku jedna osoba ma etat a druga 0,5 etatu + zajęcia rewalidacyjne. Zajmują się oni swoimi obowiązkami i za nie są rozliczani. Osoba która odpowiada za zawodówkę w zadaniach ma wpisane dodatkowo współpracę z pracodawcami, którzy mają naszych uczniów na praktykach. Dodatkowo pedagog jest koordynatorem ds bezpieczeństwa.
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=1186


Temat: ZABURZENIA EMOCJONALNE
Renata napisała "Napewno ważną rolę w tym wszystkim odegra pedagog szkolny, który jest w mojej szkole od tego roku i rozpoczął terapię z tym uczniem". Jeśli chodzi o naukę dzieci upośledzonych umysłowo to oprócz terapii z pedagogiem szkolnym zgodnie z orzeczeniem Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej powinien mieć prowadzone zajęcia rewalidacyjne.
Źródło: forum.wart.us.edu.pl/viewtopic.php?t=784


Temat: Gubię się w papierologii
...ucznia po prostu nie wymagam wiadomości na 4 czy 5, nie zadaję mu zawiłych pytań wymagających wiązania faktów i analizowania itd. Inaczej ma się sprawa TYLKO w przypadku uczniów, którzy na świadectwie mają adnotację, że realizują program szkoły specjalnej. Przepisy dotyczące uczniów z dostosowaniem mówią tylko, że każdy uczeń ma mieć swoją teczkę z dokumentacją, a nie indywidualny plan wynikowy. Inna sprawa jeżeli takowy uczeń ma zajęcia rewalidacyjne, wtedy nauczyciel je prowadzący może sobie taki plan utworzyć. W mojej szkole w ogóle zarzucono obowiązkowe pisanie planów wynikowych. Nie daj się Synapsa.
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=5573