Prałat Álvaro del Portillo

Temat: Asygnata ZUS- Z-7
Z dokumentacji: (...) 2. Wartości wykazywane na raporcie „ Zastępcza asygnata zasiłkowa ZUS Z–7” pobierane z programu 1) Informacje o pracowniku (imię i nazwisko, PESEL, NIP, seria i numer dowodu osobistego albo innego dokumentu) wykazywane są na podstawie wartości z zestawu danych kadrowych „Pracownik”. 2) Informacje dotyczące rodzaju zasiłku pozyskiwane są z wartości elementu kadrowego „Rozliczenie zasiłku” (zestaw „Choroby”) z...
Źródło: forum.mojasymfonia.pl/viewtopic.php?t=1382